Menu

Sollicitatieformulier

Solliciteren

Persoonlijke informatie

Foto

Adres

Contactgegevens

Aanvullende gegevens

Niveau

Motivatie en CV

Onze voorkeur gaat uit naar bijlagen in PDF.

Vacature eerste keer gezien bij

Privacy statement:

Veiligheidsregio Fryslân hecht grote waarde aan je privacy. Wij gaan dan ook uiterst zorgzaam om met je gegevens. Deze gegevens zullen door ons vertrouwelijk worden behandeld en uitsluitend worden gebruikt voor werving- en selectiedoeleinden. Wij zullen geen informatie verstrekken aan derden, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn. Door het versturen van het sollicitatieformulier ga je ermee akkoord dat je persoonsgegevens worden verwerkt door Veiligheidsregio Fryslân en worden opgenomen in onze database.